I'm Nuvi from EXTREME TEAM ~ FCI STUD DOG

B'its not too late FOREST LAND CHILABO x Never Never Land U'HULK

Blair witch movie star tan ENERGIZER x Astra JAI HO)

Never Never Land Just wait'n see x Rising Sun Dark Raider

smooth red tricolour (carrier long/medium coat)

17,5kg, 53cm
d.o.b 12.12.2014
no reaction for shots


Health tests

HD A (RTG 7, 15 months, 4 years)
ED 0/0 (RTG 7, 15 months, 4 years)
OCD free (RTG 7 months, 4 years)
Spondylosis free (RTG 15 months)

Badanie kliniczne oczu / Eyes tests - clear
Badanie kliniczne serca / Heart tests - clear


CEA - DNA clear
CL - DNA clear
TNS - DNA clear


EAOD - DNA clear
SN - DNA clear
DN - DNA clear
IGS - DNA clear
NCL5 - DNA clear
MDR1 - DNA clear
CLAD - DNA clear
PLL - DNA clear
PHC - DNA clear

POAG - DNA clear
DPRA - DNA clear

Cystinuria Type II-A - DNA clear
Myotonia Congenita - DNA clear
Goniodysgenesis and glaucoma- DNA clear

osiągnięcia / achievements

Our story started with the firts walk with Zi (B' its not too late Forest Land Chilabo). I didn't have any doubts that it was her to be the mother of my first border collie.
And that's it happened

The firts thing that comes to my mind when I think of Nuvi is that he is a strong dog with a perfect drive and enormous physical capabilities – he is full of sport brarado. He has exactly what I expected – the spark in his eye when I'm giving him a tash; since his early weeks he has been looking up to a man, offering contact ang keeping close; tugs and eats in all conditions
He is a tough, resistant to pressure dog although with age his sensitivity has risen. He is monked by high speed and dynamics in in exercises; at the same time he is reasonable and can catch even very difficult frisbee dicsc. He reahed the speed of 47km/h in straight line (Speed Way competition)

Nuvi is a dog of one master in everyday life; but he can easily work with other handlers (competitions, a film set).
He travels with me everywhere – staing in hotels or restaurants, sleeping in lecture rooms, festivals – all these seem to be situations not ... from routine for Nuvi. I did try him a concerts, in the "theatre", in grocery shops and festivals. He also worked while fireworks – haven't reaction for shots, foreworks, storm.
He is our "demo" dog in osteopathy school ISOA, previously in zoophysiotherapy school.

He is in a constant frisbee training – is our main sport. He is very successful. He has a beautiful jump technique – at the same time jumping wisely (he doesn't jump over the discs). If he can't jump wisely he rather chooses a catch not a jump.
He has beautiful lines in distance figures, he easily turns back at spot and doesn't waste time outrunning. Definitely his favourite figures are vaults and flips in which he uses his strenght and skills without hesitation. When he was a young he wanted to 360 flips – I persnaded him to give up that idea.
In 2019 we tried ourselver in long distance copetitions and I feel that this adventure will go on. Nuvi reacts quickly to the changing track of the flying disc and his maneuverability and speed often help him save even hopeless situations.

We have tried agility by twice. For the first time Nuvi tried agility as a very young dog. The other attempt was when he was 5. I would like to test him in this sport for a long and I believe that someday I'll find time for it. Definitely he has a powerful potential and a beautiful natural jump techniqe.

 

Nuvi start herding in January 2020 (ealier he had only one training when he was 7/8 months old and second was around 3 years old – to test him instinct).
Our aim was to take HWT CS exam in April 2020. The preparations were much better theat I had expected, however becouse of COVID the exam was called off and we will take it as soon as possible.
We hot into herding and for the time being I'm planning to continue regular trainings.

dogfrisbee

- Freestyle Showcase lv. 1    3/15

- Time Trial Classic 17.34s   4/37

- Frizgility 143 pkt 1/73

- Time Warp z 67.65 pkt 1/31 

- Frizgility Masters Top 13 - FRIZGILITY MASTER   165pkt 1/13 

- Freestyle lv 1 - 4/19

- Freestyle lv. 1 - 4/20

- Time warp - 1/42

2017 - 4 place in Up Dog WORLD ranking in freestyle lv1! 

- Time warp lv. 2 - 4/19

- Time Trial Classic - 2/39

- Time warp lv. 1 - 3/37

- Time warp lv. 1 83pkt - 1/38

- Quadruped (man and woman) - 4 place

- Quadruped woman - 4 place

- Dog dartbee play off - 1 place

- Time trial paralel - 2 place


- Time trial classic - 4/63 after play-off (3 dogs with 16.03s)


- Time warp lvl 2. - 4/15

- Quadruped woman - 4 place

- Spaced out 3/25 after play-off 
 

- Time Warp level 2 - 2/29

- Time Warp Polish championship - 4/ top 10

- Throw 'n go level 2 MASTERS - 2/ top 10

- USDDN Super Open - 5/20

QUALIFIER Q4 USDDN World Finals 2021 in Canada!

others

polski poniżej

- master of apport (6 months) - 3/?

- speed way (2016) d.A1 45.74km/h  -  4/14 
(4 place had Nuvi's brother Spin too with the same speed, and 2 place had Nuvi's brother Rayo (46.88))

- speed way dywizja A1 46.27km/h  -  3/21

- speed way (2019) A1 46.94km/h - 3/17

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

more, more movies on our youtube

time warp lv. 1 - 1 place; and personal best

freestyle lvl. 2 2019

quadruped final 

training

over's training

frizgility masters - 1 place

agility training - july 2020

agility - end of 2019 (5 years old)

agility 2015, 2016

beginnings of herding

freestyle lv. 2 2018

1.58 and 3.44 - seminar with Ola Gronek (5 months)

3 years - sport work, fireworks

parents - planner litter

agility training - september 2019 (after long brake)

Nasza wspólna historia zaczęła się od pierwszego spaceru spędzonego z Zi (B'its not too late FCL) - nie miałam już wtedy wątpliwości, że to właśnie ona będzie matką mojego pierwszego border collie. I tak się właśnie złożyło.

Pierwsze co przychodzi mi na myśl myśląc o Nuvim to silny pies o bardzo dobrych popędach i dużych możliwościach fizycznych, pełen jest sportowej brawury. Ma dokładnie to czego oczekiwałam - błysk w oku, kiedy tylko wywołam go do zadania, od pierwszych tygodni życia wpatrzony w człowieka, oferujący kontakt i trzymający się blisko, dobrze szarpiący się i podejmujący jedzenie. Naturalnie podejmuję pracę w każdych warunkach.
Jest twardym, odpornym na presję z psem, choć z wiekiem nieco zwiększa się jego wrażliwość.
W pracy wymaga dobrej komunikacji i pewności przewodnika w założonych kryteriach. Cechuję go duża prędkość i dynamika wykonywanych zadań, jednocześnie potrafi zachować trzeźwą głową wyłapując nawet bardzo trudne dyski na frisbee. Osiągnął prędkość 47km/h w linii prostej podczas zawodów Speed Way.

Nuvi to pies jednego pana w kontekście życia codziennego; bez problemu jednak podejmuję pracę z innym handlerem (zawody, plany filmowe).
Jeździ ze mną wszędzie - przebywanie w hotelach, restauracjach, spanie na salach wykładowych, tygodniowe festiwale wydają się być dla niego sytuacją nie odbiegającą od rutyny. Miałam okazję sprawdzić go podczas koncertu, w "teatrze", w sklepach spożywczych, festiwalach, pracował przy strzałach fajerwerków.

Jest w stałym treningu frisbee - to nasz główny sport. Do dysków skacze ładnie i mądrze nie przeskakując ich. Kiedy nie może wyskoczyć mądrze raczej wybierze chwyt ponad skok. 
Ma bardzo ładne linie w figurach dystansowych, bez większego wysiłku zawraca w miejscu, nie marnuje czasu na outrany. Zdecydowanie jego ulubioną figurą są vaulty i flipy w których bez zawahania wykorzystuje swoją siłę i zwinność. Jako młody pies miał dużą chęć robić flipy 360 stopni, szybko wybiłam mu z głowy ten pomysł. 
W 2019 po raz pierwszy spróbowaliśmy swoich sił w konkurencjach stricte dystansowych i czuję, że ta przygoda będzie się rozwijać. Nuvi szybko reaguje na zmieniający się tor lotu dysku, a jego zwrotność i szybkość często pozwalają mu uratować nawet sytuacje beznadziejne. 

Agility zagościło w naszym życiu dwukrotnie. Pierwszy raz Nuvi poznawał agility jako młodziutki piesek, drugi raz w wieku ok 5ciu lat. Bardzo chciałabym sprawdzić go w tym sporcie na dłużej i głęboko wierzę, że kiedyś czas mi na to pozwoli. Bez wątpienia ma spory potencjał i pięknie rusza się nad hopkami.

Pasterstwo Nuvi poznał w okolicach stycznia 2020 (wcześniej miał jeden trening w wieku 7/8 mies i drugi w okolicy 3 roku - w celu sprawdzenia instynktu). Naszym celem było przygotowanie go do egzaminu HWT CS w kwietniu 2020. Przygotowania poszły nam lepiej niż się spodziewałam, jednak przez COVID egzamin został odwołany i podejdziemy do niego wtedy, kiedy będzie to możliwe. Pasienie bardzo nas wciągnęło i na ten moment planuję utrzymać regularność treningów.

 

1.png

|Szkolenie psów   
|Psie sporty   
|Dogfrisbee   

|Rehabilitacja psów  
|Osteopatia zwierząt

796 297 646

1.png
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

© 2023 by Keep Walking | Amelia Makówka.